بخش كامپوننت شركت فارسكو پيشرو در ارائه خدمات تعميراتي مي باشد

تعميرات كامپوننت

خدمات اورهال مربوط به تجهيزات و قطعات هواپيماها

با توجه به ظرفيت و فضای بسيار مناسب شركت فارسكو برای پذيرش انواع و سايزهای مختلف هواپيما های تجاری جهت تعميرات و چك های مختلف . و به تبع آن نيازمندی اين هواپيماها به قطعات و موتور وهمچنين تعمير قطعات، شركت فارسكو در راستای اين نيازها ظرفيت سازی و زيرساخت هايی را بوجود آورده و در حال افزايش اين ظرفيت می باشد. وايجاد توانمندی ها طور برنامه ريزی و ايجاد می گردد كه ضمن تامين نيازهای داخلی  بتوان ظرفيت و آمادگی پذيرش پتانسيل های خارجی را هم داشته باشيم .

در تعمير قطعات هواپيما ابتدا بايد براي هر تخصص زير ساخت ها و تجهيزات مختص آن قسمت را بوجود آورد و به تبع آن براي تعمير هر قطعه با شماره فنی خاص خودش بايد از سازمان هواپيمایی كشوری مجوز لازم طي يك فرايند خاص گرفته شود . و در نهايت مجموع اين مجوزها توسط واحد كيفيت در يك BOOKLET و تحت عنوان CAPABILITY LIST  يا ليست توانمندی ها گنجانده می شود. براي انجام  تعميرات روی هر قطعه بر اساس استاندارد مورد نظر كارخانه؛ ابتدا بايد توسط واحد برنامه ريزی پكيج های تعميراتی مخصوص آن قطعه نوشته ودر اختيار شعبه تعميرات قرار داده شود. و در نهايت پس از انجام فرايند تعميرات براي قطعه مورد نظر فرم قابل خدمت صادر و در اختيار مشتری قرار می گيرد.

از جمله خدماتی كه بخش تعمير كامپوننتها و تجهيزات هواپيما در دستور كار دارد . شامل :

1-اورهال انواع ارابه هاي فرود هواپيما

2-اورهال انواع امكانات و تجهيزات ايمني هواپيما

3-اورهال قطعات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي هواپيما

4-اورهال تجيزات هيدروليكي و نيوماتيكي و مكانيكي

اورهال ارابه هاي فرود :

با توجه به اخذ مجوزهاي لازم از سازمان هواپيمايي كشوري ، شركت فارسكو در حال حاضر موفق به اخذ مجوز اورهال ارابه هاي فرود مربوط به هواپيماهاي B747 ، B737  ، MD 80 ، A300-600 ، A320 وانجام اورهال بر روي اين اقلام ميباشد.

اورهال تجهيزات ايمني هواپيما :

اورهال و تعمير انواع تجهيزات ايمني هواپيما شامل سرسره هاي نجات انواع هواپيما ، جليقه هاي نجات هواپيماها تجهيزات مربوط به اكسيژن هواپيماها و تست مخازن و كپسولهاي مورد نياز در تجهيزات ايمني (تست هيدرو استاتيك ) يا  HST

اورهال تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي:

باتوجه به تنوع بسيار زياد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي شركت فارسكو بصورت مستمر درحال افزايش زيرساخت و مجوزهاي لازم جهت تعمير اين قطعات است. ودر حال حاضر در زمينه تعمير و سرويس انواع باتري هواپيما ، انواع باتري پك ، انواع باتري هاي وضعيت اضطراري emery battery)) ، انواع سويچها، انواع سنسورها ، smoke detectors ، تعمير oven ، تعمير GCU ، تعمير Strobe light ، تعمير electric box ، تعمير megaphone و قطعات برقي و الكترونيكي و غيره فعاليت دارد.

اورهال تجهيزات هيدروليكي و نيوماتيك و مكانيكي :

اين بخش يكي از گسترده ترين و متنوع ترين بخشهاي كامپوننتها را تشكيل ميدهد و طيف وسيعي از انواع قطعات هواپيما و موتور را تشكيل ميدهد . وشركت فارسكو بطور مستمردر حال ايجاد زير ساخت و افزايش توانمندي در اين زمينه مي باشد و در حال حاضر در زمينه تعمير و سرويس انواع B747 FLAP CARRIAGE و B737 FLAP CARRIAGE و B737 FLAP TRACK عملگر هاي هيدروليكي ارابه  A320 و همچنين چرخ و  ترمز انواع هواپيما مثل B737 , B747, MD , A320 , A300-600 و همچنين مبدلهاي حرارتي هواپيماي MD , A300-600 داراي مجوز و فعاليت مي باشد.

NDT
آموزش