شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو

اطلاعات تماس فارسکو

تماس با ما

معاونت تعمیرات هواپیما

ایمیل: heydarabadian[@]farsco[dot]com

تلفن : 1012-44636386


معاونت کیفیت

ایمیل: a.mohammadali[@]farsco[dot]com

تلفن : 1163-44636386


 معاونت تعمیرات موتور

ایمیل: saeedi[@]farsco[dot]com

تلفن:1007-44636386


 معاونت توسعه تجارت و روابط بین الملل

ایمیل: amouei[@]farsco[dot]com

تلفن:1023-44636386


 معاونت برنامه ریزی کسب و کار

ایمیل: sh.shahidi[@]farsco[dot]com

تلفن : 1032-44636386


 معاونت منابع انسانی

تلفن: 1080-44636386


 معاونت مالی

ایمیل: rafigh[@]farsco[dot]com

تلفن: 1005-44636386


 

واحد آموزش

ایمیل: training[@]farsco[dot]com

تلفن: 1160-44636386