شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو

اصلاحیه های فنی هواپیما

فارسکو طیف گسترده­ای از راه حل­های تعمیرات موردی هواپیما  از اصلاحات فنی، اویونیکی تا تغییرات فنی بدنه و درها بر اساس کتب و استانداردهای سازنده هواپیما را ارائه می دهد. ما در تعمیرات انواع هواپیماها و همچنین تعامل با انواع سازمان­های هواپیمایی بسیار با تجربه هستیم. با اطلاع کامل از تمام مقررات، ما می­توانیم مستندات مدارک و لجستیک لازم را از منابع مربوطه بدون توجه به منطقه در اختیار بگیریم.